TSPP

Taśma o bokach spawanyc, przetyczka prosta.

A - skok spirali (mierzony i podawany od osi do osi drutu)
B - średnica drutu spirali
C - szerokość spirali (mierzona i podawana od osi do osi drutu przetyczki)
D - średnica drutu przetyczki


tasmy-tspp-01
tasmy-tspp-02
tasmy-tspp-03