Wpływ taśm metalowych na produkcję chleba

Realizacja wielu procesów technologicznych wymaga posługiwania się odpowiednimi dla danej branży urządzeniami do transportu bliskiego, a więc przemieszczania ładunków w obrębie linii produkcyjnej. Jednym z rozwiązań cieszących się szczególną popularnością są przenośniki taśmowe. W zależności od sytuacji mogą one być eksploatowane z różnym osprzętem. Tam, gdzie wymagają tego warunki związane z realizowanymi operacjami, sięga się po taśmy siatkowe, przydatne choćby w kontakcie z wysokimi temperaturami oraz rozmaitymi cieczami. Taśmy metalowe wysokiej jakości są dostępne w ofercie firmy Palmet. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Jaka jest rola taśm metalowych w wypieku chleba?

Nowoczesne urządzenia wykorzystywane w przemyśle piekarniczym i ciastkarskim są projektowane tak, by gwarantować możliwie wysoką wydajność przy utrzymaniu niezbędnych parametrów gotowego wyrobu. Do usprawnienia procesów wytwórczych szeroko stosuje się więc przenośniki, które dostarczają przygotowywane produkty do wnętrza pieców, a następnie wyprowadzają je na zewnątrz i kierują do dalszego przetwarzania albo pakowania. Z uwagi na specyfikę takich operacji w używanych przenośnikach taśmowych niezbędne będą metalowe taśmy siatkowe. Nie tylko zniosą one emitowane ciepło, ale także zagwarantują łatwe pozbywanie się zbędnych okruchów i będą proste w czyszczeniu oraz odporne na zużycie i ewentualne uszkodzenia. Co ważne, nie są one też podatne na korozję i mogą być dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Jakie rodzaje taśm są przydatne przy wypieku chleba?

Taśmy stosowane do wypieku chleba są przygotowywane z drutów wytwarzanych ze stali odpornej na wysokie temperatury oraz wytrzymałej na korozję, odkształcenia czy zarysowania. Taśmy druciane o takim przeznaczeniu są wykonywane z modułów składających się z odpowiednio wyprofilowanego drutu stalowego. Jego fragmenty są formowane tak, by można je połączyć w sposób umożliwiający swobodne zaginanie się pasa na wałkach, bębnach lub kołach napędzających i prowadzących taśmę.